Map rhyngweithiol ar gyfer ymwelwyr. Cliciwch ar eicon i gael rhagor o wybodaeth am atyniadau yn ardal Amlwch.

Interactive map for visitors. Please click on an icon for more information about attractions in the Amlwch area.

Mynydd Parys

Mwynglawdd copr mynydd Parys. Unwaith y mwyaf yn y byd mae wedi bod yn cynhyrchu copr ers yr oes efydd.

Parys Mountain

Parys mountain copper mine. Once the largest in the world it has been producing copper since the bronze age.

http://www.parysmountain.co.uk

Canolfan Ymwelwyr y Deyrnas Gopr

Gwybodaeth am y diwydiant Copr a Shiphadeilad a ddatblygodd yn dilyn darganfod copr ym Mynydd Parys.

Copper Kingdom Visitor Centre

Information about the Copper and Shipbuilding industry which developed following the discover of copper at Parys Mountain.

http://www.copperkingdom.co.uk

Cyngor Tref Amlwch Town Council

http://www.cyngortrefamlwch.co.uk