Mynydd Parys Mountain

Mynydd Parys oedd y pwll copr mwyaf yn y byd ar un adeg.

Parys mountain was once the largest copper mine in the world.

Parys Mountain / Mynydd Parys

Bu Rowland Puw a Jonathan Roose ail-ganfod copr ar y Mynydd yn 1769. Fe’i tynnwyd gyntaf o gast agored gwych.

Tua 1810, dechreuwyd gweithio siafft ar y mynydd i echdynnu mwy o gopr o dan y ddaear. Mae hyn yn arwain at fewnlifiad o lowyr o Gernyw.

Defnyddiwyd copr o Fynydd Parys i ddiogelu gwaith coed llongau hwylio. Fe’i defnyddiwyd hefyd i gynhyrchu ceiniog copr, i dalu’r glowyr.

Fodd bynnag, mae copr wedi’i gloddio ar Fynydd Parys ers dros 4000 o flynyddoedd. Mae tystiolaeth o dan y ddaear o lowyr o’r oes efydd wedi gweithio’r fwyn.

Heddiw mae llwybr treftadaeth wedi’i arwyddo o amgylch y Mynydd a chanolfan ymwelwyr ym mhorthladd Amlwch. Am fwy o wybodaeth ewch i: www.parysmountain.co.uk

Rowlands Puw and Jonathan Roose rediscovered copper on the mountain in 1769. They first extracted it from a great open cast.

Around 1810, shaft working was started on the mountain to extract more copper from underground.This lead to an influx of Cornish Mine managers.

Copper from Parys Mountain was used to protect the woodwork of sailing ships. It was also used to produce a copper Parys penny, to pay the miners.

However, copper has been mined at parys mountain for over 4000 years. There is evidence underground of bronze age miners having worked the ore.

Today there is a signed heritage trail around the mountain and a visitor centre in Amlwch port. For more information visit www.parysmountain.co.uk

.

Similar Posts