Mwynderau / Amenities

Neuadd y Dref (Siambr y Cyngor)
Y Cyngor Tref sydd berchen yr adeilad ac wedi ei brynu ar ran y gymuned leol ar diwedd yr wythdegau. Bu’r Siambr yn gartref i Lys Ynadon hyd at ddechrau’r naw degau. Mae’r adeilad yn chwarae rhan bwysig nid yn unig i’r Cyngor Tref ond ar gyfer mudiadau eraill sydd angen swyddfeydd man cyfarfod. Yma hefyd bydd y Cyngor Tref yn cynnal eu cyfarfodydd. Yn ffodus i ni mae’r Swyddfa’r Heddlu yn rhannu’r adeilad.

Mynwent y Dref
Mae mynwent y dref wedi ei leoli ar hyd Ffordd Burwen (B5111) ar gyrion y dref. Cyfrifoldeb y Cyngor yw ei reoli. Er fod pawb yn cyfeirio ato fel fynwent newydd – agorwyd yn 1867 ac mae’r wybodaeth ar gael yn Swyddfa’r Cyngor. Os am unrhyw wybodaeth ynghlwm a’r fynwent, dylid cysylltu gyda clerc y dre.

Parciau a Mannau Agored
Y Cyngor Tref sydd yn gyfrifol am gynnal a datblygu’r rhan fwyaf o’r mannau agored o fewn y dref a’r Borth, gan gynnwys Parc Lon Goch, Caeau Chwarae Maes Llwyn, Maes Mona, Lon Wen, Craig y Don a Pharc Natur Trehinion. Mae’r Pwyllgor Parciau a Mannau Agored yn goruchwylio’r gwaith cynnal a chadw a phrosiectau i ddatblygu’r ardaloedd er budd y gymuned

Cloc y Dref
Lleolir cloc y dref yn nhŵr eglwys Sant Eleth ac mae’n edrych dros brif sgwâr y dref. Mae’r cloc yn cydio ar yr awr yn ystod y dydd ond mae’n dawel yn y nos..

Marchnad Amlwch
Mae marchnad wythnosol yn y dref pob dydd Gwener ym maes parcio  Lon Porth Llechog. Mae amryw o stondinau a gwahanol nwyddau ar gael.

The Town Hall (Council Chambers)
The town hall is actually owned by the town council and was purchased on behalf of the local community in the relatively recent past. The building now plays a central role in providing a base from which numerous local groups and organisations currently operate as well as providing office space and a suitable location for town council meetings. Notably, half of the building currently houses the local police station, whilst the current council chamber previously served as the local magistrates’ court.

Cemetery
The town cemetery is located on the B5111 along Ffordd Burwen on the western outskirts of the town and is managed by the town council. The site has been in use since 1867 and burial records are maintained and held at the town hall. For further information relating to this amenity please contact the town clerk.

Parks and Open Spaces
The Town Council is responsible for maintaining and developing most of the open spaces within the town and port, including Parc Lon Goch, Maes Llwyn Playing Fields, Maes Mona, Lon Wen, Craig y Don and Trehinion Nature Park. The Parks and Open Spaces Committee oversees the maintenance and projects to develop the areas for the benefit of the community

Town Clock
The town clock is situated in the tower of St Eleth’s church and overlooks the main square of the town. The clock chimes on the hour during the day but is silent at night.

Amlwch Town Council Amenities

Amlwch Market
A weekly market is held on a Friday in the car park on Bull Bay Road. There are a variety of different stands and different products available.