Hanes / History

Llwybr hanes / History trail

Mynydd Parys

Wedi’i dotio o amgylch y dref fe welwch nifer o feinciau. Mae gan bob mainc god QR sydd ynghlwm a fydd yn dweud rhywbeth wrthych am yr hanes yn yr ardal honno.

Dotted around the town you will find a number of benches. Each bench has a QR code attached which will tell you something about the history in that area.

Similar Posts