Hanes / History

Llwybr hanes / History trail

Mynydd Parys

Mae’r Cyngor Tref yn brysur yn gosod meinciau newydd led led y dref – o Borth Amlwch i Borth Llechog! Bydd nifer o rhain yn rhan o lwybr treftadaeth yn rhannu hanes am leoedd a phobl o ddiddordeb yn ein cymuned. Bydd rhai hefyd yn cael eu mabwysiadu er cof am drigolion ein bro.

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch a’r Swyddfa [email protected] 01407 832228

The Town Council are busy installing new benches throughout the town – from Amlwch Port to Bull Bay! A number of these will form part of the heritage trail sharing the history of places and people of interest within our community. Some will also be adopted in memory of local residents.

For more information, please contact the Office [email protected] 01407 832 228

History Benches

Similar Posts