Llwybr hanes / History trail

Mynydd Parys

Mae’r Cyngor Tref yn brysur yn gosod meinciau newydd led led y dref – o Borth Amlwch i Borth Llechog! Bydd nifer o rhain yn rhan o lwybr treftadaeth yn rhannu hanes am leoedd a phobl o ddiddordeb yn ein cymuned. Bydd rhai hefyd yn cael eu mabwysiadu er cof am drigolion ein bro.

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch a’r Swyddfa swyddfa@cyngortrefamlwch.co.uk 01407 832228

Cliciwch ar un o’r dolenni isod i dysgwch fwy am y bobl a’r lleoedd yn yr ardal.

The Town Council are busy installing new benches throughout the town – from Amlwch Port to Bull Bay! A number of these will form part of the heritage trail sharing the history of places and people of interest within our community. Some will also be adopted in memory of local residents.

For more information, please contact the Office swyddfa@cyngortrefamlwch.co.uk 01407 832 228

Click on one of the links below to find out more about the people and places in the area.

Andy Whitfield
Cadi Rondol
Eglwys Gatholig /Catholic Church
Pabïau / Poppies
The Dinorben Arms Hotel
Porth Amlwch Port
History Benches

Similar Posts