Hysbysiadau / Notices

Parc Maes Llwyn Park

Mae’r Cyngor Tref wedi bod mewn trafodaethau hirfaith gyda Cyngor Sir Ynys Mon ac wedi gallu diogelu llecyn o dir yng nghanol Maes Llwyn at ddefnydd cae chwarae i blant iau. Mewn partneriaeth a Grwp Cymunedol Caru Amlwch, bu’r Pwyllgor Parciau a Mannau Agored ddiogelu arian drwy wahanol ffynhonellau i brynnu a gosod offer chwarae newydd. Mae’r offer chwarae bellach wedi’i osod gydag ambell bwrdd picnic ar y ffordd yn y dyddiau nesaf i gwblhau’r ardal!

Maes Llwyn Park

The Town Council have been in long discussions with Anglesey County Council and have now been able to secure a parcel of land in the middle of Maes Llwyn for the purpose of a play area for young children. In partnership with Caru Amlwch Community Group, the Parks and Open Spaces Committee were able to secure funding from various sources to purchase and install new play equipment. The equipment is now in place, with a few picnic tables on the way in the next few days to complete the area!

BULL BAY slipway key 2024 updatedAUDIT NOTICE 2024
Amlwch Porth- RHYBUDD CYNTAFNOTICE OF CO-OPTION oct 2022
NOTICE OF CO-OPTION MAI 2022notice elec rights cym
Rates amlwch 2022-23Cae 3G Newydd i Amlwch PR2
MYNWENT GRASS CUTTING CONTRACT AD-SPEC 2022
Amlwch Porth- RHYBUDD CYNTAFAmlwch Port – Notice of Co-Option
Amlwch-RHYBUDD-CYNTAF.pdfRHYBUDD-CYNTAF-Porth
NOTICE-OF-ELECTION-port-ward-1-4-2019Amlwch-Notice-of-Uncontested
RHYBUDD-CYNTAF-PORT-AMLWCHAmlwch-Port-NOTICE-OF-CO-OPTION
hysbysiadau-cyngor-tref-amlwch-town-council-notices