Welcome to Amlwch

A warm welcome to amlwch Town Council’s official website, we hope that you will find the site informative and beneficial..

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am fusnes swyddogol cyngor Tref Amlwch a hefyd gwybodaeth gyffredinol a fyddai o ddiddordeb i ymwelwyr â’r ardal. Gwnewch ddetholiad o’r bwydlenni ar frig y wefan.

This web site contains information about both the official business of Amlwch Town council and also general information which would be of interest to visitors to the area. Please make a selection from the menus at the top of the web site.

Atyniadau / Attractions

Rydym yn croesawu eich holl sylwadau a’ch barn. / We welcome all your comments and views.

Swyddfa Cyngor Tref Amlwch, Llawr Y Llan Lôn Goch, Amlwch. Ynys Môn LL68 9EN

01407 832228 swyddfa@cyngortrefamlwch.co.uk