Cynghorwyr / Councillors

IONAWR 2023 JANUARY
Aelodau / Members
Ward Wledig / Rural Ward

 • Gareth Winston Roberts OBE (etholwyd/elected) (Cadeirydd/Chair)
 • Myrddin Owens (etholwyd/elected)
 • Gordon Warren (etholwyd/elected)
 • Julie Edwards (etholwyd/elected)
 • Geraint Thomas (cyfethol/co-opted)
  Ward y Dref / Town Ward
 • Meg Roberts (etholwyd/elected)
 • Gareth Thomas (etholwyd/elected)
 • Veronica Holdsworth (etholwyd/elected)
 • Llinos Knowles Williams (cyfethol/co-opted)
 • Nina Bulkeley (cyfethol/co-opted)
 • Porth Amlwch Port
 • Gerry Belanger (etholwyd/elected) (Is-gadeirydd/Vice Chair)
 • Liz Wood (etholwyd/elected)
 • Alan Wood (etholwyd/elected)
 • John Gill (etholwyd/elected)
 • Noel Kerr (cyfethol/co-opted)
 • Cynghorwyr Sirol / County Councillors
 • Aled M Jones
 • Liz Wood
 • Derek Owen