Cynghorwyr / Councillors

Aelodau / Members

Ward Wledig / Rural Ward

 • Gareth Winston Roberts OBE (etholwyd/elected)
 • Myrddin Owens (etholwyd/elected)
 • Gordon Warren (etholwyd/elected)
 • Richard Jones (etholwyd/elected)
 • Carys Hughes (etholwyd/elected)

Ward y Dref / Town Ward

 • Meg Roberts (etholwyd/elected)
 • Mike Roberts (etholwyd/elected)
 • Alan Wood (cyfethol/co-opt)
 • Julie Hughes (etholwyd/elected)
 • Kevin Ellis (Is-gadeirydd / Vice Chair) (cyfethol/co-opted)

Porth Amlwch Port

 • Gerry Belanger (etholwyd/elected)
 • Gina Jones (etholwyd/elected)
 • Liz Wood (Cadeirydd/Chair) (etholwyd/elected)
 • Andrew Hughes (etholwyd/elected)
 • Chris Williams (cyfethol/co-opt)

Cynghorwyr Sirol / County Councillors

 • Aled M Jones
 • Richard Griffiths
 • Richard Jones