Croeso i Amlwch

Croeso cynnes i chi i wefan swyddogol Cyngor Tref Amlwch, rydym yn gobeithio y byddwch yn gweld y safle yn llawn gwybodaeth ac o fudd.

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am fusnes swyddogol Cyngor Tref Amlwch a hefyd gwybodaeth gyffredinol a fyddai o ddiddordeb i ymwelwyr â’r ardal. Gwnewch ddetholiad o’r bwydlenni ar frig y wefan.

This web site contains information about both the official business of Amlwch Town council and also general information which would be of interest to visitors to the area. Please make a selection from the menus at the top of the web site.

Atyniadau / Attractions

Rydym yn croesawu eich holl sylwadau a’ch barn. / We welcome all your comments and views.

Swyddfa Cyngor Tref Amlwch, Llawr Y Llan Lôn Goch, Amlwch. Ynys Môn LL68 9EN

01407 832228 swyddfa@cyngortrefamlwch.co.uk